Administracja

Gomułka Magdalena Joanna – samodzielny referent

Kawczyńska Anna – lekarz

Kokoszczyńska Aneta– samodzielny referent

Kwiatkowska Jadwiga– specjalista d/s BHP

Perka Katarzyna – pomoc administracyjna

Sadowska Agnieszka – sekretarka