Logopedzi

Belkner Malowaniec Karina – surdologopeda

Łukaszewska – Choruży Małgorzata – neurologopeda, specjalista z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej

Kukla Katarzyna – neurologopeda

Stefanicka Krystyna – neurologopeda

Urbańska Sylwia – neurologopeda, specjalista z zakresu pedagogiki integracyjnej, terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki