Pedagodzy

Iwanowska Katarzyna – neurologopeda, specjalista z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Kosińska Żaneta – pedagog, terapeuta intergracji sensorycznej

Lewandowska Monika – specjalista z zakresu pedagogiki integracyjnej i terapii pedagogicznej

Lichomska Marzena – specjalista w zakresie wczesnej interwencji – Pomoc Dziecku i Rodzinie

Paćkowska Małgorzata – specjalista z zakresu terapii pedagogicznej

Piłatowicz Joanna – specjalista z zakresu terapii pedagogicznej

Siemiątkowska Małgorzata – specjalista z zakresu terapii pedagogicznej

Siemiątkowska Maria – specjalista z zakresu pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej, terapeuta integracji sensorycznej

Sikora Beata – specjalista z zakresu terapii psychologiczno- pedagogicznej

Smolarek Monika – specjalista z zakresu logopedii i terapii pedagogicznej

Wachowska Agnieszka – oligofrenopedagog, specjalista z zakresu pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej

Walczyńska Agata – specjalista z zakresu psychopedagogiki kreatywności

Wieczorek Maria – specjalista z zakresu pedagogiki integracyjnej