Rejon Poradni

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 
obejmuje opieką psychologiczno – pedagogiczną dzieci i młodzież z terenu miasta Płocka z następujących szkół i placówek:

Z MIEJSKICH PRZEDSZKOLI NR: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 25, 31, 37 

ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NR: 1, 2, 5, 8, 11, 12, 15, 16, 22,23 i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia

ZE SZKÓŁ ŚREDNICH: LO im. St. Małachowskiego, IV Liceum Ogólnokształcące, VII Liceum Ogólnokształcące (w Zespole Szkół nr 5), Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich, Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości, Zespół Szkół Centrum Edukacji, Akademickie Liceum Ogólnokształcące, Szkoły Publiczne SOP, Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Opieką psychologiczno-pedagogiczna objęte są również wszystkie placówki niepubliczne z terenu miasta Płocka.