Projekt NIEBIESKI zawiera w sobie oddziaływania edukacyjno – profilaktyczne prowadzone przez płockie służby publiczne (Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2, Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy ) na rzecz poprawy świadomości obywateli miasta Płocka dotyczącej rozpoznawania rodzajów i radzenia sobie z przemocą w tym w rodzinie. Koordynatorką projektu jest Pani Sylwia Urbańska p.o. dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Płocku. 

Działania w ramach projektu NIEBIESKI :

1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w klasach trzecich szkół podstawowych „Tarcza przed przemocą”
2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w klasach piątych szkół podstawowych „Fair play”
3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w gimnazjum „NIE dla przemocy”
4. Wraz z pracownikami prowadzącymi zajęcia z dziećmi uczestniczą Policjanci
5. Szkolenia dla nauczycieli 
6. Akcja Lato z Niebieskim Straż Miejska 
7. Informatory dla dzieci
8. Zebrania dla rodziców prowadzone przez pracownice poradni i pracowników służb mundurowych

  Projekt ciągle się rozwija. Na bazie dotychczasowych doświadczeń powstają nowe pomysły.

Skip to content