Wydarzenia

W okresie kwiecień – czerwiec 2023 roku specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Płocku zorganizowali i przeprowadzili zajęcia edukacyjno-profilaktyczne pod hasłem „Zdrowa głowa moją siłą”. Były one realizowanew ramach kampanii dotyczącej podnoszenia kondycji psychicznej dzieci i młodzieży.

Głównym celem działań była poprawa kondycji psychicznej młodzieży. Podczas zajęć pracowano nad zwiększeniem świadomości uczestników nt. zaburzeń emocjonalnych, dobrym rozumieniem siebie i perspektywy innej osoby, promocją zdrowego stylu życia. Położono nacisk na kształtowanie umiejętności współpracy i korzystanie ze wsparcia (uczennice/ uczniowie wiedzą, gdzie szukać pomocy na terenie kraju i lokalnego środowiska). Do współpracy zaproszono pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Płocku Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Promocji Zdrowia i pracownika Zakładu Pracy Medycyny Szkolnej Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o., którzy dodatkowo poszerzali wiedzę młodzieży dotyczącą depresji młodzieńczej.

 Zajęcia odbyły się w wytypowanych klasach ósmych Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 w Płocku oraz wytypowanych klasach pierwszych VII LO w Płocku.

Skip to content