Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne datuje się od powołania w 1965 roku Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej.

1965 r. – Powstanie Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 12 w Płocku. Kadra liczyła 3 osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy.

1966 r. – Przeniesienie Poradni do lokalu w Domu Broniewskiego w Płocku, ul. Kościuszki 24. Dla potrzeb Poradni udostępniono 3 gabinety. Stopniowo powiększała się kadra. W roku 1976 liczyła 8 osób. 

1976 r. – W związku w reformą administracyjną kraju z istniejącej Poradni wyłoniono Wojewódzką Poradnię Wychowawczo-Zawodową i Poradnię Rejonową.

1993 r.- Poradnie Wychowawczo-Zawodowe zostają przekształcone w Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. 

1994 r. Przekształcona Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 otrzymuje własny budynek przy Al. A. Roguckiego 1. Pracownicy Poradni wyróżniają się wysokimi kwalifikacjami, ustawicznym doskonaleniem własnych umiejętności, kreatywnością i gotowością do podejmowania nowych wyzwań.

Skip to content