Nasza Poradnia jest placówką otwartą i przyjazną dla wszystkich, którzy zgłaszają się do nas ze swoimi problemami. Tworzy ją zespół ludzi, dla których największą wartością i bogactwem jest człowiek. Jesteśmy specjalistami: psychologami, pedagogami, logopedami, którzy stale rozwijają się i doskonalą.

  Każdy, kto do nas trafi może uzyskać bezpłatną pomoc, Naszymi klientami są: dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele. Wszystkie nasze wysiłki są ukierunkowane na zespołową, wyspecjalizowaną pomoc. Dbając o ich dobro, podnosimy swoje kwalifikacje, pogłębiamy wiedzę i umiejętności oferując coraz wyższy poziom świadczonych usług.

  Potrafimy rozpoznać i zrozumieć potrzeby i problemy dzieci i młodzieży, zarówno w zakresie ich rozwoju intelektualnego, jak i emocjonalnego i społecznego. Dzięki naszej fachowej pomocy, nasi klienci mogą uporać się ze swoimi problemami, poznać swoje mocne i słabe strony, rozwinąć potencjalne możliwości i niwelować zaburzenia.

  Rozumiejąc, że każdy człowiek żyje w konkretnym środowisku społecznym, wspieramy rodzinę i szkołę w realizacji ich funkcji wychowawczych. Nasze działania są dostosowane do zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych kraju i naszego regionu. Dostrzegamy wynikające stąd zagrożenia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin i podejmujemy działania, które skutecznie im zapobiegają.

  Swoje cele realizujemy poprzez działalność diagnostyczną, profilaktyczną, terapeutyczną, doradczą, interwencyjną, psychoedukacyjną, informacyjną, a także konsultację. Tak szeroki zakres świadczonych przez nas usług gwarantuje uzyskanie efektywnej pomocy.

  Szanując naszych klientów, stale analizujemy jakość naszej pracy i chętnie korzystamy z wszelkich uwag i propozycji, które mogą ją podnieść.

  Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom środowiska. Nasze działania i zadania, które sobie stawiamy, są ukierunkowane nie tylko na teraźniejszość, ale wybiegamy też w przyszłość, dostosowując je do wymagań XXI wieku.

  Jesteśmy placówką nowoczesną, w której wysoko cenione są nieprzemijające wartości moralno-etyczne.

Skip to content