Teren działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2  w Płocku obowiązujący od 5 maja 2020 r. 

Osiedle Ciechomice – MP 2

Osiedle Góry – SP 15

Osiedle Kochanowskiego – MP 11, MP 29, SP 11, SP 14

Osiedle Kolegialna – MP 1, MP 9, MP 12, MP 33, SP 6, LO Jagiełły, OSM, ZSUiP, Akademickie Liceum Ogólnokształcące ALO, PUL

Osiedle Międzytorze – MP 5, ZS 1 (SP 2, IV LO)

Osiedle Podolszyce Południe – MP 4, MP 8, SP 22

Osiedle Podolszyce Północ – MP 6, MP 31, MP 37, SP 23, ZS 5 (VII LO, SP 8)

Osiedle Radziwie – MP 13, SP 5

Osiedle Stare Miasto – MP 25, SP 1, LO Małachowskiego, ZSE-K, ZSCE (V LO, Technikum Chemiczne), Szkoły Publiczne SOP, Szkoły Katolickie, TEB Edukacja

Osiedle Wyszogrodzka – SP 12, ZST, ZDZ, ZOK Profesor

Osiedle Zielony Jar – całe osiedle (dzieci nieuczęszczające do przedszkola, szkoły lub placówki, zamieszkałe w granicach osiedla).

Opieką psychologiczno-pedagogiczną objęte są również placówki niepubliczne i publiczne prowadzone przez inne jednostki na terenie miasta Płocka z wyłączeniem:

Integracyjnego Przedszkola Terapeutycznego „Słoneczna Kraina”

Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Niebieski Domek”

Skip to content