Gdy spotykam dziecko, budzi ono we mnie dwa uczucia: czułość do tego, kim jest oraz szacunek do tego, kim może zostać w przyszłości ”. (L. Pasteur)

  1. Jesteśmy wyspecjalizowaną placówką diagnostyczno-terapeutyczną w regionie płockim.
  2. Klienta zawsze traktujemy podmiotowo, szanujemy go, doceniamy jego indywidualność, staramy się zrozumieć jego potrzeby.
  3. Nasze działania realizujemy w oparciu o zadania statutowe placówki prowadząc te formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które wynikają z bieżących potrzeb środowiska lokalnego.
  4. Obejmujemy opieką dzieci i młodzież na każdym etapie ich rozwoju.
  5. Wspieramy działania rodziców, wychowawców i nauczycieli.
  6. Skutecznie i kreatywnie rozwiązujemy problemy dydaktyczne i wychowawcze.
  7. Prowadzimy szeroką gamę działań profilaktycznych, dotyczących zakłóceń rozwojowych małych dzieci, co zdecydowanie przyczynia się do ich lepszego startu w karierze szkolnej.
  8. Wdrażamy wiele innowacyjnych i własnych programów, skupiając się przede wszystkim na zaspokajaniu indywidualnych potrzeb klienta (dziecka, rodzica, nauczyciela) wynikających z procesu wielokierunkowej diagnozy.
Skip to content