Ważna informacja

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 prosi, aby od dnia 29.03.2021 roku wnioski w sprawie udzielenia konsultacji i wydania opinii były umieszczane w urnie usytuowanej przy wejściu do placówki.

Wnioski o wydanie orzeczenia prosimy składać do sekretariatu.

Prosimy zwracać uwagę na wnikliwie wypełnianie wniosków.

Zasady funkcjonowania Poradni w okresie od 22 marca 2021 r. do 09 kwietnia 2021 r.

  1. Zawieszenie terapii stacjonarnej (zajęcia indywidualne i grupowe).
  2. Wszystkie osoby wchodzące do Poradni obowiązane są zdezynfekować ręce, umieszczonym w miejscu dostępnym przy drzwiach wejściowych w dyspenserze.
  3. Każda osoba przebywająca na terenie placówki obowiązana jest do noszenia prawidłowo założonej maseczki z wyjątkiem dziecka do ukończenia 4 roku życia,
  4. Dziecko przychodzi do Poradni wyłącznie z jednym opiekunem.
  5. W korytarzu mogą oczekiwać jedynie opiekunowie dzieci do 10 roku życia ( kl. III SP włącznie ), w wyznaczonych miejscach.
  6. Na terenie placówki przebywają wyłącznie dzieci aktualnie diagnozowane.
  7. Jeżeli jest to możliwe, osoby oczekujące powinny przebywać na zewnątrz budynku.
  8. Dziecko przychodzi do Poradni na badanie ze swoimi przyborami (ołówek, kredki, długopis).

Od 22 marca 2021 do 9 kwietnia 2021 zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe zostają zawieszone. W wyżej wymienionej sprawie prosimy o kontakt z terapeutami.

Skip to content