Dyrekcja

Marzenna Czarnecka – Dyrektor Poradni

Małgorzata Paćkowska – Wicedyrektor Poradni