Administracja

Magdalena Joanna Gomułka – samodzielny referent

Anna Kawczyńska – lekarz

Aneta Kokoszczyńska – samodzielny referent

Jadwiga Kwiatkowska – specjalista d/s BHP

Katarzyna Perka – pomoc administracyjna

Agnieszka Sadowska – sekretarka