Informacja – terapia Integracji Sensorycznej

Szanowni Państwo,

wnioski złożone w latach 2017-2019 o objęcie dziecka indywidualną terapią integracji sensorycznej wymagają uaktualnienia.

Oznacza to, iż terapią integracji sensorycznej mogą być objęte dzieci spełniające poniższe wymagania:

  1. Dziecko musi uczęszczać do placówki z rejonu działania Poradni.
  2. Dziecko musi posiadać aktualną diagnozę  integracji sensorycznej (maksymalnie do 12 m-cy wstecz).
  3. Dziecko musi być w wieku od 4 r.ż do ukończenia III klasy szkoły podstawowej.
  4. Dziecko nie może uczęszczać na terapię integracji sensorycznej w innym miejscu
    (w sytuacji, w której terapia integracji sensorycznej organizowana jest
    w placówce, do której uczęszcza aktualnie dziecko – wówczas terapia integracji sensorycznej powinna być tam realizowana).
  5. Dziecko dotychczas nie korzystało z żadnej formy zajęć integracji sensorycznej w Poradni.

Rodzice, którzy są zainteresowani objęciem dziecka indywidualną terapią integracji sensorycznej, mogą uaktualnić wnioski do dnia 30.09.2021 r. włącznie, poprzez złożenie nowego druku bezpośrednio w sekretariacie Poradni.

Pozostałe złożone wcześniej wnioski nie będą rozpatrywane i realizowane (dotyczy wniosków złożonych w latach 2017-2019).

Liczba miejsc na terapię integracji sensorycznej jest ograniczona.

Jednocześnie Poradnia informuje, iż przyjmowane są wnioski na diagnozę integracji sensorycznej tylko w przypadku posiadania wskazania specjalisty Poradni.

13 sierpnia Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych

Od 1992 roku, tego dnia swoje święto obchodzą osoby leworęczne. Pomysł tego święta narodził się w Wielkiej Brytanii. Został zapoczątkowany przez klientów sklepu z przedmiotami przeznaczonymi dla osób leworęcznych. W Polsce pierwsze obchody tego święta odbyły się w 2006 roku.

Szacuje się, że od 8 do 15% populacji świata jest leworęczna (w naszym kraju jest to około 8% społeczeństwa). Co ciekawe, leworęczność nie jest cechą spotykaną jedynie u ludzi- aż 30% szympansów jest mańkutami.

Wśród osób leworęcznych znajdują się wybitni naukowcy, artyści, politycy lub przywódcy światowi, na przykład Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Michał Anioł, Albert Einstein, Napoleon Bonaparte, Ronald Reagan, George Bush, Barack Obama, Jimi Hendrix, Paul McCartney czy też Andrzej Wajda.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem KILKA SŁÓW O LEWORĘCZNOŚCI w POLECANYCH ARTYKUŁACH

Skip to content