3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami (ang. International Day of Persons with Disabilities) – święto obchodzone corocznie 3 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku (rezolucja 47/3) na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983–1992)

Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnościami, u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w życie społeczne.

Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób z niepełnosprawnościami w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Ważną tematyką obchodów są bariery architektoniczne.

A w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych przytoczymy słowa, jakie często powtarza pani Anna Dymna. „Przeczytałam kiedyś wypowiedź pewnego neurologa, że największą nagrodą za wszystkie jego trudy życia jest kontakt z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Teraz to rozumiem. Moi podopieczni mają na stałe uszkodzone mózgi, nie umieją kombinować, manipulować, świat rozumieją sercem. Po prostu czują, co jest człowiekowi najbardziej potrzebne. My często o tym zapominamy, zabijamy uczucia i pragnienia, bo mózg mówi nam: tego ci nie wypada, to ci się nie opłaca. A dla nich najważniejsze jest, by obok był ktoś, by trzymał za rękę, by się do kogoś przytulić. I nagle zdaję sobie sprawę, że dla mnie też jest to najważniejsze”.

PROJEKT „NIEBIESKI”

Jesteśmy zespołem d.s. przeciwdziałania przemocy w ramach projektu „Niebieski”. Dobro wszystkich dzieci jest nam bliskie i ważne, dlatego będziemy przypominać o prawach i obowiązkach najmłodszych i tych starszych, wspierać rodziców w wychowaniu i podpowiadać, gdzie skorzystać z pomocy w sytuacji potrzeby. 

Pomoc innym na względzie mamy,

Więc STOP PRZEMOCY ogłaszamy

Ważne telefony:

Telefon dla ofiar przemocy: 660 434 220 (czynny 9 -21, sms 24h/dobę) 

Zespół ds. przeciwdziałania przemocy działający w ramach projektu Niebieski w PPP 2 w Płocku: 785 504 868 (poniedziałek i czwartek w godzinach 8-11)

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 (codziennie 12:00-02:00)

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym: 116 123 (pn. – pt. 14:00-22:00)

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”: 800 120 002 (całodobowo)

ITAKA – centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego: 800 70 2222

Policja: 112

Plakat projektu „Niebieski”

Przemoc w rodzinie a epidemia 

Co można zrobić, jeżeli podejrzewasz, że ktoś doświadcza przemocy ?

Konwencja o prawach dziecka

Informator „NIEBIESKI”

Informacja

Szanowni Klienci

Informujemy, że 19-20.11.2020 r. są dniami wewnętrznymi Poradni (w godz. 07.00 – 15:00).

W tych dniach kontakt wyłącznie telefoniczny pod numerami:

24 364 99 01, 785 504 868.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

Informujemy, że 12.11.2020 (czwartek) Poradnia czynna jest w godzinach 8:00 – 14:00. W godzinach 14:00 – 15:00 przeprowadzana jest dezynfekcja placówki.

Międzynarodowy Dzień Jąkających – 22 października (Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania)

Święto to zostało ustanowione w lipcu 1998 roku z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Jąkających się (ang. International Association Stuttering, ISA), podczas V Światowego Kongresu Osób Jąkających się w Johannesburgu w RPA. Symbolem Święta jest wstążka w kolorze zieleni morskiej.

22 października został ustanowiony Światowym Dniem Jąkających się po to, by rozpowszechniać informacje o jąkaniu, złożoności problemu, możliwościach zapobiegania, terapii i poprawy funkcjonowania społecznego osób jąkających się.

Jąkanie występuje u 4 procent osób dorosłych i 6 procent dzieci W Polsce liczbę osób z tym problemem ocenia się na ponad 500 tyś. Przeważają chłopcy (9 na 10 osób jąkających się jest płci męskiej). Zaburzenie to powstaje zwykle miedzy 4. a 8. rokiem życia.

Wielu rodziców dzieci z zaburzeniem mowy bagatelizuje problem, nie szuka pomocy. A przecież niemal każde przedszkole korzysta z pomocy logopedów, którzy potrafią już we wstępnej fazie dostrzec problem. Warto wiedzieć, że nie każde „zacinanie się” dziecka jest jąkaniem, ale ocenić to może wyłącznie specjalista. Wielu rodziców jąkających się dzieci nie wie, że tę przypadłość można wyleczyć. To, czy dziecko mówiące niepłynnie zostanie osobą jąkającą się, zależy w głównej mierze od stosunku otoczenia oraz podjętych przez rodziców i terapeutów działań.

2 października – Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

2 października – Międzynarodowy Dzień bez Przemocy ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 15 czerwca 2007 roku, zainspirowanej poglądami propagatora pacyfizmu-pioniera filozofii i strategii niestosowania przemocy Mahatmy Gandhiego (urodzonego 2 października 1869 r.). Pamiętajmy, że każdy przejaw przemocy zostawia ślady, a nie wszystkie widać gołym okiem. Przemocy nie wolno akceptować!!!
Wszelkie informacje dotyczące tego tematu znajdziecie Państwo w zakładce PROJEKT NIEBIESKI.

Ważna informacja

Z uwagi na sytuacje epidemiczną zajęcia terapii integracji sensorycznej (SI) nie odbywają się do odwołania. (Poradnia również nie przyjmuje wniosków w tej sprawie).

10 września – Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom, ang. World Suicide Prevention Day

Wydarzenie obchodzone dorocznie 10 września od 2003 roku, z inicjatywy Międzynarodowego Towarzystwa Zapobiegania Samobójstwom(IASP), które jest w oficjalnym związku ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO).

Co roku IASP, we współpracy z WHO, wykorzystuje ten dzień, by zwrócić uwagę na samobójstwa jako na najczęstszą przyczynę przedwczesnych zgonów, którym można zapobiec.

Celem tego dnia jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie tematyki samobójstw i wsparcie psychologiczne dla osób, u których pojawiają się myśli samobójcze.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem pt.: „Co warto wiedzieć …. „