Informacje

Informujemy, że ulegają zmianie godziny pracy Poradni w nastepujących dniach:

w dniu 02.12.2021 Poradnia będzie czynna w godzinach 08:00 – 15:00

w dniu 03.12.2021 Poradnia będzie czynna w godzinach 08:00 – 12:00.

Informacja

W dniu 24.11.2021 r. w godz. 9:00 – 11:00 z powodu szkolenia pracowników Poradnia jest zamknięta.

Drodzy klienci

W dniu 14 października 2021 r. nie będą się odbywały zajęcia dydaktyczne. Dzień Nauczyciela. Za utrudnienia przepraszamy

Informacja – terapia Integracji Sensorycznej

Szanowni Państwo,

wnioski złożone w latach 2017-2019 o objęcie dziecka indywidualną terapią integracji sensorycznej wymagają uaktualnienia.

Oznacza to, iż terapią integracji sensorycznej mogą być objęte dzieci spełniające poniższe wymagania:

 1. Dziecko musi uczęszczać do placówki z rejonu działania Poradni.
 2. Dziecko musi posiadać aktualną diagnozę  integracji sensorycznej (maksymalnie do 12 m-cy wstecz).
 3. Dziecko musi być w wieku od 4 r.ż do ukończenia III klasy szkoły podstawowej.
 4. Dziecko nie może uczęszczać na terapię integracji sensorycznej w innym miejscu
  (w sytuacji, w której terapia integracji sensorycznej organizowana jest
  w placówce, do której uczęszcza aktualnie dziecko – wówczas terapia integracji sensorycznej powinna być tam realizowana).
 5. Dziecko dotychczas nie korzystało z żadnej formy zajęć integracji sensorycznej w Poradni.

Rodzice, którzy są zainteresowani objęciem dziecka indywidualną terapią integracji sensorycznej, mogą uaktualnić wnioski do dnia 30.09.2021 r. włącznie, poprzez złożenie nowego druku bezpośrednio w sekretariacie Poradni.

Pozostałe złożone wcześniej wnioski nie będą rozpatrywane i realizowane (dotyczy wniosków złożonych w latach 2017-2019).

Liczba miejsc na terapię integracji sensorycznej jest ograniczona.

Jednocześnie Poradnia informuje, iż przyjmowane są wnioski na diagnozę integracji sensorycznej tylko w przypadku posiadania wskazania specjalisty Poradni.

13 sierpnia Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych

Od 1992 roku, tego dnia swoje święto obchodzą osoby leworęczne. Pomysł tego święta narodził się w Wielkiej Brytanii. Został zapoczątkowany przez klientów sklepu z przedmiotami przeznaczonymi dla osób leworęcznych. W Polsce pierwsze obchody tego święta odbyły się w 2006 roku.

Szacuje się, że od 8 do 15% populacji świata jest leworęczna (w naszym kraju jest to około 8% społeczeństwa). Co ciekawe, leworęczność nie jest cechą spotykaną jedynie u ludzi- aż 30% szympansów jest mańkutami.

Wśród osób leworęcznych znajdują się wybitni naukowcy, artyści, politycy lub przywódcy światowi, na przykład Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Michał Anioł, Albert Einstein, Napoleon Bonaparte, Ronald Reagan, George Bush, Barack Obama, Jimi Hendrix, Paul McCartney czy też Andrzej Wajda.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem KILKA SŁÓW O LEWORĘCZNOŚCI w POLECANYCH ARTYKUŁACH

# SILNI MOCĄ NIE PRZEMOCĄ

Druga edycja zakończona

Pod koniec czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród i podziękowań wszystkim uczestnikom II edycji konkursu #SilniMocaNiePrzemoca.

Celem projektu było:

 1. Odbudowywanie pozytywnych relacji interpersonalnych między uczniami i wychowawcami.
 2. Kształtowanie umiejętności społecznych.
 3. Wzbogacenie wiedzy na temat przemocy.
 4. Rozwijanie świadomości dotyczącej reagowania na zjawisko przemocy.

Organizatorami konkursu byli:

 • Zespół d.s. Przeciwdziałania Przemocy działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Płocku (Beata Sikora, Magdalena Chętka, Anna Rusek –Chylińska, Maria Wieczorek)
 • Zespół ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Płocku,
 • 64 Batalion Lekkiej Piechoty 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Płocku.

Do udziału w drugiej edycji konkursu zaproszeni  zostali uczniowie z klas I – III Szkół Podstawowych nr  5, 6, 8 i 14 w Płocku. Łącznie w projekcie wzięło udział 26 klas, czyli 555 uczniów wraz z wychowawcami. Wpłynęło 18 prac konkursowych, które ocenione zostały według następujących kryteriów:

 1. Zgodność pracy z tematem
 2. Forma pracy zgodna z ustaleniami (krzyżówka, plakat, rebus, plakat w formie puzzli)
 3. „Dziecięca ręka” (samodzielność wykonania)
 4. Kreatywność/pomysłowość
 5. Estetyka wykonania
 6. Zaangażowanie (czas pracy, integracja klasy).

Po naradach jury wyłonieni zostali zwycięzcy:

KATEGORIAMIEJSCESzkołaKlasa
PlakatISP 5Ib (54 pkt.)
IISP 5IIb (51 pkt.)
IISP 8Ia (51 pkt.)
IIISP 8Id (49 pkt.)
KrzyżówkaISP 8IId (39 pkt.)
IISP 5IIIa (29 pkt.)
IIISP 6IIa (21 pkt.)
RebusISP 8IIa (47 pkt.)
IISP 5Ia (46 pkt.)
IIISP 5IIIb (34 pkt.)
Plakat w formie puzzliISP 5IIa (52 pkt.)
IISP 8Ic (48 pkt.)
IIISP 8Ib (37 pkt.)

Laureaci pierwszych miejsc otrzymali dyplomy oraz vouchery na pełną atrakcji wycieczkę do KMP Płock wraz z pokazem sprzętu wojskowego prezentowanego przez 64 Batalion Lekkiej Piechoty 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Vouchery zostaną zrealizowane wg dołączono harmonogramu.

Pozostali finaliści konkursu i wyróżnieni w konkursie II edycji #Silni Mocą Nie Przemocą,  otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

GRATULUJEMY!!!

# Silni Mocą Nie Przemocą

W czerwcu 2021 roku na terenie Ogrodu Jordanowskiego Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Wyszogrodzkiej 1 w Płocku, odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Płocku. Organizatorami imprezy byli:

 • Zespół ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP,
 • Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy działający w Poradni Psychologiczno – Pedagogiczne nr 2 w Płocku,
 • 64 Batalion Lekkiej Piechoty 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Płocku.

Do udziału w piłkarskich rozgrywkach zaproszono drużyny ze szkół biorących udział w projekcie # Silni Mocą Nie Przemocą czyli uczniów szkół: SP 1, SP 2, SP 8, SP 11, SP 12, SP 15 i SP 22.  W turnieju uczestniczyło 51 dzieci wraz z opiekunami i nauczycielami wychowania fizycznego.

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy, w tym w rodzinie, działający przy PPP nr 2 w Płocku w składzie: Beata Sikora, Anna Rusek-Chylińska, Maria Wieczorek i Magdalena Chętka przygotował atrakcyjną ofertę zajęć dla uczniów uczestniczących w turnieju, którzy aktualnie nie rozgrywają meczu. Zaplanowane gry i zabawy dotyczyły profilaktyki przemocy i agresji oraz zdrowych sposobów spędzania wolnego czasu i nawiązywały do hasła przewodniego projektu #SMNP.

Po zakończonych meczach nastąpiło wyłonienie zwycięzców. Na podium stanęły drużyny z SP 22, SP 12 i SP 11.  Nagrody oficjalnie wręczali: p.o. dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2, pani Sylwia Urbańska, Komendant Miejski Policji w Płocku oraz zastępca dowódcy 64 Batalionu Lekkiej Piechoty 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Płocku.

Nagrodą specjalną był mecz zwycięskiej drużyny z reprezentacją służb mundurowych. Mecz sędziował międzynarodowy sędzia piłki nożnej – Pan Szymon Marciniak.

Warto podkreślić, że wydarzenie to zostało opisane w lokalnej prasie .

http://www.petronews.pl