Wydarzenia

W okresie kwiecień – czerwiec 2023 roku specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Płocku zorganizowali i przeprowadzili zajęcia edukacyjno-profilaktyczne pod hasłem „Zdrowa głowa moją siłą”. Były one realizowanew ramach kampanii dotyczącej podnoszenia kondycji psychicznej dzieci i młodzieży.

Głównym celem działań była poprawa kondycji psychicznej młodzieży. Podczas zajęć pracowano nad zwiększeniem świadomości uczestników nt. zaburzeń emocjonalnych, dobrym rozumieniem siebie i perspektywy innej osoby, promocją zdrowego stylu życia. Położono nacisk na kształtowanie umiejętności współpracy i korzystanie ze wsparcia (uczennice/ uczniowie wiedzą, gdzie szukać pomocy na terenie kraju i lokalnego środowiska). Do współpracy zaproszono pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Płocku Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Promocji Zdrowia i pracownika Zakładu Pracy Medycyny Szkolnej Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o., którzy dodatkowo poszerzali wiedzę młodzieży dotyczącą depresji młodzieńczej.

 Zajęcia odbyły się w wytypowanych klasach ósmych Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 w Płocku oraz wytypowanych klasach pierwszych VII LO w Płocku.

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Jest to czas i okazja do globalnego zaangażowania się i bardziej efektywnej współpracy w tej dziedzinie. Ważne jest, aby szerzyć zrozumienie i wiedzę na temat autyzmu. 

Autyzm jest wśród nas. Wystarczy go poznać. Starajmy się razem zmieniać świat osób z autyzmem na lepszy.

 Zachęcamy do zapoznania się z artykułami poruszającymi ten temat na naszej stronie Poradni.

Dziś Wszyscy mamy niebieskie serduszka

XI Edycja Budżetu Obywatelskiego Płocka. Projekt osiedlowy nr 51 – POMOCNI – GŁOSUJCIE !!!

Chcemy się zmieniać dla WAS!!!

BUDŻET OBYWATELSKI PŁOCKA Projekt osiedlowy Nr 51 POMOCNI – Głosujcie!!!!

W Płocku każdego roku przybywa wartościowych projektów zgłaszanych i wybieranych przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka. Okazuje się, że to doskonałe narzędzie do wprowadzania realnych zmian w swoim otoczeniu. W tym roku to My postanowiliśmy wziąć w nim udział, by móc w lepszy (innowacyjny) sposób pomagać naszym klientom.

Projekt POMOCNI powstał w celu podniesienia jakości i efektywności pracy w placówce. Nasz projekt wychodzi naprzeciw osobom korzystającym z naszego wsparcia (diagnozy, terapii, konsultacji), dla których ważne i istotne jest szybkie i skuteczne oraz profesjonalne rozwiązywanie problemów.

W ramach konceptu POMOCNI pragniemy zmodernizować sieć komputerową oraz wzbogacić ofertę placówki o nowe oddziaływania profilaktyczno-terapeutyczne.

Chcemy zmieniać się dla WAS!!!

chcemy mieć lepsze komputery, by sprawniej realizować Wasze wnioski, prośby, opinie,

– wnioskujemy o tablice multimedialne, by w sposób atrakcyjny, nowoczesny realizować zadania związane z terapią i zadaniami profilaktyczno – terapeutycznymi,

–  pragniemy, aby nasi klienci mieli możliwość bezpłatnego korzystania z innowacyjnych form terapii – zakup sprzętu do treningu słuchowego A. Tomatisa.

 W ramach projektu (w oparciu o nowy sprzęt) zakładamy:

– cykl darmowych szkoleń w ramach „Szkoły dla rodziców i opiekunów dzieci” (8 spotkań) prowadzony przez psychologów i pedagogów naszej Poradni,

– popołudniowe „Rodzinne brykanie” (10 spotkań) – jako ofertę skierowaną do dzieci i rodziców zamieszkujących Osiedle Kolegialna, z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego, w postaci seansów filmów popularno-naukowych ze wspólnymi zabawami integracyjnymi lub/i wspólnymi pracami artystycznymi.

Pomóżcie nam zmieniać się dla WAS!!!

BUDŻET OBYWATELSKI PŁOCKA

Projekt osiedlowy

Nr 51

POMOCNI

Głosowanie 6-19 września

Formy Głosowania:

• Internetowo za pomocą̨ systemu obsługi Budżetu Obywatelskiego Płocka dostępnego na www.mojemiasto.plock.eu

• Bezpośrednio:

–  w punkcie stałym Urzędu Miasta Płocka przy ul. Synagogalnej 4 (Centrum Organizacji

Pozarządowych). Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17

–  w punktach mobilnych na osiedlach. Punkty czynne każdego dnia na innym osiedlu, informacja na stronie www.mojemiasto.plock.eu

Skip to content