25 maja – Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego

Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego ustanowiony został dla uczczenia pamięci zaginionego 25 maja 1979 roku sześcioletniego Ethana na Dolnym Manhattanie w dzielnicy SoHo w Nowym Yorku. W 1983 roku ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan ustanowił dzień zaginięcia chłopca – 25 maja Międzynarodowym Dniem Dziecka Zaginionego.

Zachęcamy Was do zapoznania się z artykułem pt.: „Co zrobić, gdy dojdzie do zaginięcia dziecka?” w Polecane artykuły.

15 maja Międzynarodowy Dzień Rodzin

„Rodzina nie jest tylko czymś ważnym. Ona jest wszystkim". (Michael J. Fox)

15 maja każdego roku przypada Międzynarodowy Dzień Rodzin.

Jest to święto ustanowione w 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem obchodów jest pogłębienie świadomości społeczeństwa oraz zwrócenie uwagi na temat problemów rodziny.
Rodzina jest całym światem dla małego dziecka. Bez względu na zachodzące zmiany społeczne w otaczającym świecie, niezależnie od miejsca, jakie rodzina zajmuje w społeczeństwie, ludzie na całym świecie potrzebują rodziny. Dla dziecka jest ona punktem stabilizacji i bezpieczeństwa.
Propagując to święto zadbajmy o własne rodziny. Warto jest znaleźć czas dla niej i być z nią: śmiejąc się, bawiąc, grając, robiąc coś RAZEM. Jeśli nie macie pomysłów na wspólne spędzanie czasu zachęcamy do zajrzenia do naszej zakładki pt.: Cykl dla rodziców.
Dla wzbogacenia relacji rodzinnych, poszukiwania rozwiązań w trudnych sytuacjach życiowych, autorefleksji nad strukturą rodziny proponujemy fachową i przyjemną lekturę w zakładkach: Polecane Artykuły, Porady psychologa.

Razem przeciwko przemocy

Jesteśmy zespołem d.s. przeciwdziałania przemocy w ramach projektu „Niebieski”. Dobro wszystkich dzieci jest nam bliskie i ważne, dlatego będziemy przypominać o prawach i obowiązkach najmłodszych i tych starszych, wspierać rodziców w wychowaniu i podpowiadać, gdzie skorzystać z pomocy w sytuacji potrzeby. 

Pomoc innym na względzie mamy,

Więc STOP PRZEMOCY ogłaszamy

Ważne telefony:

Telefon dla ofiar przemocy: 660 434 220 (czynny 9 -21, sms 24h/dobę) 

Zespół ds. przeciwdziałania przemocy działający w ramach projektu Niebieski w PPP 2 w Płocku: 785 504 868 (poniedziałek i czwartek w godzinach 8-11)

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 (codziennie 12:00-02:00)

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym: 116 123 (pn. – pt. 14:00-22:00)

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”: 800 120 002 (całodobowo)

ITAKA – centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego: 800 70 2222

Policja: 112

Plakat projektu „Niebieski”

Przemoc w rodzinie a epidemia 

Co można zrobić, jeżeli podejrzewasz, że ktoś doświadcza przemocy ?

Konwencja o prawach dziecka

Uczniu! Uczennico! Rodzicu!
Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Płocku od wielu lat prowadzą w szkołach z terenu Płocka programy profilaktyczno-edukacyjne. W ramach projektu „Niebieski” realizują kilka programów poświęconych problematyce przemocy, w tym przemocy w rodzinie. Z uwagi na stan epidemii i zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach oraz docierające do nas sygnały o wzroście zachowań przemocowych chcemy uwrażliwić Was na problem i przypomnieć podstawowe wiadomości nt. przemocy. W czasie realizacji zajęć przekazujemy uczniom opracowane przez nas Informatory „Niebieski”. W aktualnej sytuacji proponujemy skorzystać z zamieszczonej poniżej wersji on-line.

Komunikat dotyczący składania wniosków

Poradnia informuje, iż w trosce o bezpieczeństwo klientów możliwe jest składanie wniosków ze wszystkimi załącznikami w formie skanów, drogą elektroniczną na adres mailowy Poradni ppp2@zjoplock.pl

Warunkiem przyjęcia wniosku drogą elektroniczną jest dokładne i czytelne jego wypełnienie i dołączenie wszelkich niezbędnych załączników.

Ewentualne wątpliwości wyjaśniamy telefonicznie.

Komunikat dotyczący procedur działania poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania COVID-19

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Płocku informuje, iż w celu konieczności zapewnienia bezwzględnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom, codziennie w godzinach 12.00 – 14.00 Poradnia jest zamknięta z powodu przerwy technicznej – dezynfekcja.

Jednocześnie prosimy, aby wszyscy klienci Poradni (dorośli i dzieci powyżej 4 r.ż), przychodząc do placówki byli zaopatrzeni we własne maseczki ochronne i rękawiczki. Dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym mogą mieć tylko maseczki.

Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa w Poradni prowadzona jest podwójna dezynfekcja rąk klientów przy wejściu głównym oraz po wejściu do gabinetu.

W poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną

Wizyty klientów są umawiane na konkretną datę i godzinę, z podaniem numeru gabinetu i innych niezbędnych informacji, w tym że na wizytę/poradę klienci powinni się stawić nie wcześniej niż 10 min przed wyznaczoną godziną.

Prosimy o zachowanie zasady, iż z jednym dzieckiem przychodzi jeden opiekun (dzieci nie umówione na spotkanie terapeutyczno-diagnostyczne nie będą wpuszczane do Poradni – dotyczy to również dzieci w wózkach).

Oczekujący na przyjęcie w poczekalni korzystają z miejsc wyłącznie oznaczonych

Pracownik podczas kaszlu i kichania ma zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.

Pracownik ma unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

W celu zapewnienia pełnej higieny i bezpieczeństwa prosimy, aby każde dziecko było zaopatrzone w długopis, ołówek i kredki.

Toalety wyposażone są w dozowniki z płynem do mycia rąk, z płynem do dezynfekcji rąk oraz jednorazowymi ręcznikami, a przy umywalkach umieszczone są instrukcje dotyczące: 

  • mycia rąk,
  • dezynfekcji rąk,
  • zdejmowania i zakładania rękawiczek,
  • zdejmowania i zakładania maseczki.

Informacja

PP-P 2 informuje, iż w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 24.04.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 11.03.20 r., działalność Poradni zostaje ograniczona do dnia 24.05.2020 r. W tym czasie placówka jest czynna w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8-14, a we wtorki w godz. 9-17. Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie, nr. tel. 785 504 868 oraz mailowo ppp2@zjoplock.pl

Poradnia zawiesza działania dydaktyczne do dnia 26 kwietnia 2020 roku

Szanowni Państwo

Informujemy, że za zgodą organu prowadzącego oraz na podstawie § 18 ust. 2 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, zawieszamy wszelkie działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Płocku do dnia 26 kwietnia 2020 r.

Oznacza to, że nie będą odbywać się działania terapeutyczne, diagnostyczne oraz wspierające.

W sprawach dotyczących odbioru opinii lub innych dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Poradnią w godzinach 8.00 – 12.00.

Jeżeli potrzebujecie Państwo konsultacji indywidualnej prosimy o przesyłanie maila z numerem telefonu, specjalista do Państwa oddzwoni.

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Jest to czas i okazja do globalnego zaangażowania się i bardziej efektywnej współpracy w tej dziedzinie. Ważne jest, aby szerzyć zrozumienie i wiedzę na temat autyzmu. 

Autyzm jest wśród nas. Wystarczy go poznać. Starajmy się razem zmieniać świat osób z autyzmem na lepszy.

 Zachęcamy do zapoznania się z artykułami poruszającymi ten temat na naszej stronie Poradni.

Dziś Wszyscy mamy niebieskie serduszka

Informacja z Mazowieckiej Policji

 Szanowni Rodzice i Opiekunowie! 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich. 

Drodzy uczniowie! 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.