Magdalena Chętka – specjalista z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży

Marta Łabędzka – terapeuta integracji sensorycznej

Beata Jaworska – specjalista w zakresie profilaktyki trudności w nauce, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – psychoterapeuta

Ewa Petrykowska – doradca zawodowy, specjalista z zakresu psychoterapii

Anna Rusek-Chylińska – specjalista z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej

Agnieszka Dabrowska – neuropsycholog, terapeuta SI, terapeuta skoncentrowana na rozwiązaniach, trener TUS

Małgorzata Siemiątkowska – psycholog kliniczny, pedagog z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, terapeuta TUS, specjalista z zakresu edukacji integracyjnej dzieci niepełnosprawnych

Magdalena Sobolewska – specjalista z zakresu pomocy psychologicznej i socjoterapii

Beata Wołyńska – specjalista z zakresu pedagogiki integracyjnej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Izabela Kopeć-Korzybska – psycholog

Skip to content