Karina Belkner Malowaniec – surdologopeda

Katarzyna Kukla – neurologopeda

Krystyna Stefanicka – neurologopeda

Sylwia Urbańska – neurologopeda, specjalista z zakresu pedagogiki integracyjnej, terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki

Patrycja Budzyńska – logopeda

Ilona Królikowska – logopeda

Skip to content