Ważna informacja

Poradnia informuje, że wnioski o

  • wydanie orzeczenia w sprawie nauczania indywidualnego,
  • wydanie opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju

można składać od 23.06.2022 do 06.07.2022.

Wnioski w sprawie kształcenia specjalnego przyjmowane są w trybie ciągłym do 06.07.2022 r.

Od 16.08.2022 roku przyjmowane bedą wnioski w sprawie

  • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
  • kształcenia specjalnego,
  • wczesnego wspomagania rozwoju,
  • nauczania indywidualnego,
  • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Wnioski w sprawie przyjęcia dziecka na terapię przyjmowane będą od 16.08.2022 r.

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Skip to content