26 maja – Dzień Matki

"Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze, a przebacza, odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska."    J. I. Kraszewski

W ten piękny i radosny dzień pragniemy złożyć wszystkim Mamom najserdeczniejsze życzenia długich lat w zdrowiu, mnóstwo szczęścia i wszelakiej pomyślności, spełnienia najskrytszych marzeń oraz samych cudownych chwil w życiu.
A oto prezent muzyczny od najmłodszych:

i trochę starszych

25 maja – Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego

Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego ustanowiony został dla uczczenia pamięci zaginionego 25 maja 1979 roku sześcioletniego Ethana na Dolnym Manhattanie w dzielnicy SoHo w Nowym Yorku. W 1983 roku ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan ustanowił dzień zaginięcia chłopca – 25 maja Międzynarodowym Dniem Dziecka Zaginionego.

Zachęcamy Was do zapoznania się z artykułem pt.: „Co zrobić, gdy dojdzie do zaginięcia dziecka?” w Polecane artykuły.

Razem przeciwko przemocy

Jesteśmy zespołem d.s. przeciwdziałania przemocy w ramach projektu „Niebieski”. Dobro wszystkich dzieci jest nam bliskie i ważne, dlatego będziemy przypominać o prawach i obowiązkach najmłodszych i tych starszych, wspierać rodziców w wychowaniu i podpowiadać, gdzie skorzystać z pomocy w sytuacji potrzeby. 

Pomoc innym na względzie mamy,

Więc STOP PRZEMOCY ogłaszamy

Ważne telefony:

Telefon dla ofiar przemocy: 660 434 220 (czynny 9 -21, sms 24h/dobę) 

Zespół ds. przeciwdziałania przemocy działający w ramach projektu Niebieski w PPP 2 w Płocku: 785 504 868 (poniedziałek i czwartek w godzinach 8-11)

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 (codziennie 12:00-02:00)

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym: 116 123 (pn. – pt. 14:00-22:00)

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”: 800 120 002 (całodobowo)

ITAKA – centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego: 800 70 2222

Policja: 112

Plakat projektu „Niebieski”

Przemoc w rodzinie a epidemia 

Co można zrobić, jeżeli podejrzewasz, że ktoś doświadcza przemocy ?

Konwencja o prawach dziecka

Uczniu! Uczennico! Rodzicu!
Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Płocku od wielu lat prowadzą w szkołach z terenu Płocka programy profilaktyczno-edukacyjne. W ramach projektu „Niebieski” realizują kilka programów poświęconych problematyce przemocy, w tym przemocy w rodzinie. Z uwagi na stan epidemii i zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach oraz docierające do nas sygnały o wzroście zachowań przemocowych chcemy uwrażliwić Was na problem i przypomnieć podstawowe wiadomości nt. przemocy. W czasie realizacji zajęć przekazujemy uczniom opracowane przez nas Informatory „Niebieski”. W aktualnej sytuacji proponujemy skorzystać z zamieszczonej poniżej wersji on-line.

Komunikat dotyczący składania wniosków

Poradnia informuje, iż w trosce o bezpieczeństwo klientów możliwe jest składanie wniosków ze wszystkimi załącznikami w formie skanów, drogą elektroniczną na adres mailowy Poradni ppp2@zjoplock.pl

Warunkiem przyjęcia wniosku drogą elektroniczną jest dokładne i czytelne jego wypełnienie i dołączenie wszelkich niezbędnych załączników.

Ewentualne wątpliwości wyjaśniamy telefonicznie.

Komunikat dotyczący procedur działania poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania COVID-19

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Płocku informuje, iż w celu konieczności zapewnienia bezwzględnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom, codziennie w godzinach 12.00 – 14.00 Poradnia jest zamknięta z powodu przerwy technicznej – dezynfekcja.

Jednocześnie prosimy, aby wszyscy klienci Poradni (dorośli i dzieci powyżej 4 r.ż), przychodząc do placówki byli zaopatrzeni we własne maseczki ochronne i rękawiczki. Dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym mogą mieć tylko maseczki.

Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa w Poradni prowadzona jest podwójna dezynfekcja rąk klientów przy wejściu głównym oraz po wejściu do gabinetu.

W poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną

Wizyty klientów są umawiane na konkretną datę i godzinę, z podaniem numeru gabinetu i innych niezbędnych informacji, w tym że na wizytę/poradę klienci powinni się stawić nie wcześniej niż 10 min przed wyznaczoną godziną.

Prosimy o zachowanie zasady, iż z jednym dzieckiem przychodzi jeden opiekun (dzieci nie umówione na spotkanie terapeutyczno-diagnostyczne nie będą wpuszczane do Poradni – dotyczy to również dzieci w wózkach).

Oczekujący na przyjęcie w poczekalni korzystają z miejsc wyłącznie oznaczonych

Pracownik podczas kaszlu i kichania ma zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.

Pracownik ma unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

W celu zapewnienia pełnej higieny i bezpieczeństwa prosimy, aby każde dziecko było zaopatrzone w długopis, ołówek i kredki.

Toalety wyposażone są w dozowniki z płynem do mycia rąk, z płynem do dezynfekcji rąk oraz jednorazowymi ręcznikami, a przy umywalkach umieszczone są instrukcje dotyczące: 

  • mycia rąk,
  • dezynfekcji rąk,
  • zdejmowania i zakładania rękawiczek,
  • zdejmowania i zakładania maseczki.
Skip to content