Komunikat dotyczący procedur działania poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania COVID-19

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Płocku informuje, iż w celu konieczności zapewnienia bezwzględnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom, codziennie w godzinach 12.00 – 14.00 Poradnia jest zamknięta z powodu przerwy technicznej – dezynfekcja.

Jednocześnie prosimy, aby wszyscy klienci Poradni (dorośli i dzieci powyżej 4 r.ż), przychodząc do placówki byli zaopatrzeni we własne maseczki ochronne i rękawiczki. Dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym mogą mieć tylko maseczki.

Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa w Poradni prowadzona jest podwójna dezynfekcja rąk klientów przy wejściu głównym oraz po wejściu do gabinetu.

W poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną

Wizyty klientów są umawiane na konkretną datę i godzinę, z podaniem numeru gabinetu i innych niezbędnych informacji, w tym że na wizytę/poradę klienci powinni się stawić nie wcześniej niż 10 min przed wyznaczoną godziną.

Prosimy o zachowanie zasady, iż z jednym dzieckiem przychodzi jeden opiekun (dzieci nie umówione na spotkanie terapeutyczno-diagnostyczne nie będą wpuszczane do Poradni – dotyczy to również dzieci w wózkach).

Oczekujący na przyjęcie w poczekalni korzystają z miejsc wyłącznie oznaczonych

Pracownik podczas kaszlu i kichania ma zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.

Pracownik ma unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

W celu zapewnienia pełnej higieny i bezpieczeństwa prosimy, aby każde dziecko było zaopatrzone w długopis, ołówek i kredki.

Toalety wyposażone są w dozowniki z płynem do mycia rąk, z płynem do dezynfekcji rąk oraz jednorazowymi ręcznikami, a przy umywalkach umieszczone są instrukcje dotyczące: 

  • mycia rąk,
  • dezynfekcji rąk,
  • zdejmowania i zakładania rękawiczek,
  • zdejmowania i zakładania maseczki.

Wielkanoc 2020

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu i dzieciom zdrowia, wytrwałości, spokoju oraz dużo pozytywnego myślenia. Niech ten czas spędzą Państwo miło i szcześliwie w gronie najbliższych.

Dyrekcja oraz Pracownicy PPP2 w Płocku

Matury 2019

Maturzyści

Życzymy Wam optymizmu, polotu, lekkiego pióra, prostych pytań oraz wiary we własne możliwości, skupienia, zmieszczenia się w czasie i wytrwałości

Za wszystkich trzymamy kciuki i życzymy powodzenia

Skip to content