Katarzyna Iwanowska – neurologopeda, specjalista z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Żaneta Kosińska – pedagog, terapeuta intergracji sensorycznej

Monika Lewandowska – specjalista z zakresu pedagogiki integracyjnej i terapii pedagogicznej

Marzena Lichomska – specjalista w zakresie wczesnej interwencji – Pomoc Dziecku i Rodzinie

Małgorzata Paćkowska – specjalista z zakresu terapii pedagogicznej

Joanna Piłatowicz – specjalista z zakresu terapii pedagogicznej

Małgorzata Siemiątkowska – specjalista z zakresu terapii pedagogicznej

Maria Siemiątkowska – specjalista z zakresu pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej, terapeuta integracji sensorycznej

Beata Sikora – specjalista z zakresu terapii psychologiczno- pedagogicznej

Monika Smolarek – specjalista z zakresu logopedii i terapii pedagogicznej

Agnieszka Wachowska – oligofrenopedagog, specjalista z zakresu pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej

Agata Walczyńska – specjalista z zakresu psychopedagogiki kreatywności

Maria Wieczorek – specjalista z zakresu pedagogiki integracyjnej

Skip to content